Портфолио на учител – Част 1

Видеото e предназначено за учители и включва:
- Какво трябва да съдържа портфолио на учителя според наредба 15/22.07.2019
- Как учителят лесно и бързо да създаде свое портфолио напълно безплатно
- Демо портфолио на учител
- Готов шаблон за портфолио
- Как се редактира шаблонът, за да се превърне във ваше портфолио

Коментар: Във видео материала се разяснява съдържанието на учителското портфолио, каква е неговата структура съгласно Наредба №15 и вариант на неговата реализация чрез платформата MS Sway. Подчертава се, че технологичната реализация на електронното портфолио може да бъде на всякакви платформи, а разглежданите въпроси в този уебинар могат да ни насочат най-общо при създаване на портфолио.

Портфолио на учител – Част 2

Видеото e предназначено за учители и включва:
- Дискусия
- Упражнение
- Въпроси и отговори

Благодарим на dechica.com: https://dechica.com/teams/

Коментар: Това е добър вариант за създаване на портфолио, но при ползване на MS Sway същестувава моментът, че при достъп до портфолиото е възможно да се изисква от атестатора или заинтересованото лице да ползва акаунт на МОН - @edu.mon.bg.